Informacje różne

Informacje

O jezyku jidysz

Język jidysz - charakterystyka

Język jidysz - charakterystyka Jidysz to język zwany „żydowskim niemieckim”, którym początkowo posługiwali si

Jak powstala muzyka folkowa?

Folklor a muzyka - powstanie nowego gatunku muzycznego

Muzyka tradycyjna Jak powstała muzyka folkowa? Została stworzona na wsi za pomocą prostych instrumen